Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Pomimo najwyższej staranności z jaką tworzone są nasze strony, nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności oraz aktualności. Zgodnie z zapisem § 7 ust.1 TMG (ustawy o telemediach), według ogólnych przepisów prawnych, ponosimy jako usługodawca odpowiedzialność za treści znajdujące się na naszych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednakże zobowiązani do nadzorowania przekazanych bądź zapisanych obcych informacji oraz do badania okoliczności wskazujących na czyny niezgodne z prawem. Powyższe nie narusza obowiązku usunięcia bądź zablokowania możliwości korzystania z informacji według ogólnych przepisów prawnych. Odpowiedzialność w takim przypadku jest jednakże możliwa dopiero od momentu dowiedzenia się o danym przypadku naruszenia prawa. Treści o charakterze niezgodnym z prawem zostaną przez nas usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu.

Odpowiedzialność za linki do innych stron

Nasza oferta zawiera linki do stron usługodawców trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tego też powodu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści obce, znajdujące się na tych stronach. Za treści zlinkowanych stron odpowiedzialność ponosi dany usługodawca bądź ich właściciel. Zlinkowane strony zostały zweryfikowane w momencie zlinkowania pod względem ich ewentualnej niezgodności z przepisami prawnymi. W momencie zlinkowania nie stwierdzono żadnych, niezgodnych z prawem treści. Bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa, nie jest możliwa permanentna kontrola zlinkowanych stron. Linki prowadzące do stron z zawartością niezgodną z prawem, zostaną przez nas usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu.

Prawa autorskie

Treści oraz dzieła stworzone przez właściciela strony i znajdujące się na naszych stronach podlegają przepisom prawa niemieckiego. Ich powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie, wykraczające poza zapisy dotyczące praw autorskich, wymaga pisemnej zgody danego autora bądź twórcy. Pobieranie oraz kopiowanie zawartości tych stron dozwolone jest tylko w celach prywatnych, a nie komercyjnych. O ile treści zawarte na stronach nie zostały stworzone przez właściciela stron, mają do nich zastosowanie prawa autorskie osób/firm trzecich. W szczególności jako takie wyróżnione zostaną treści osób/firm trzecich. W przypadku dostrzeżenia naruszenia praw autorskich, prosimy o powiadomienie nas o tym. Treści o charakterze niezgodnym z prawem zostaną przez nas usunięte natychmiast po otrzymaniu przez nas stosownej informacji.

Źródło: Disclaimer eRecht24