Ostrzeżenie o ryzyku

Handel opcjami binarnymi i innymi instrumentami finansowymi, takimi jak kontrakty CFD oraz Futures (Forex), akcje, obligacje i certyfikaty zawierają wysoki poziom ryzyka finansowego. Z tego powodu ten typ handlu nie jest odpowiedni dla każdego inwestora.

Zanim wybierzesz brokera notowanego na www.broker-check.pl należy przeanalizować swoją sytuację finansową, jak również swoje motywacje handlowe oraz własną wiedzę i doświadczenie. Ogólne informacje i porady są dostępne na www.broker-check.pl. Nie biorą one jednak pod uwagę indywidualnych okoliczności lub sytuacji finansowej handlujących. Oznacza to, że nie należy traktować treści prezentowanych na tej stronie jako osobistą rekomendację.

Zawsze istnieje bezpośredni związek między wysokim zyskiem i wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj handlu lub spekulacji produktami finansowymi, które pozwalają na osiągnięcie bardzo dużych zysków, wiąże się zazwyczaj z bardzo wysokim ryzykiem. Oznacza to, że należy być świadomym faktu, że wcześniejsze zyski nie gwarantują pozytywnych rezultatów w przyszłości. Ponadto, pozytywne wyniki na tzw. kontach demonstracyjnych z wirtualnym kapitałem, nie są gwarancją podobnych wyników w przypadku handlu nieruchomościami lub pieniędzmi.

Handel poszczególnymi produktami finansowymi może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Niektórzy brokerzy mogą również wymagać uiszczenia dodatkowej płatności w połączeniu z niektórymi produktami finansowymi. Opłata ta może potencjalnie przekraczać wartości zainwestowanego kapitału. W związku z tym zawsze należy uprzednio skonsultować z brokerem warunki handlowe. Z tego powodu nigdy nie powinno się ryzykować kapitałem, który nie może być stracony.

Ponadto, należy pamiętać o wszystkich potencjalnych zagrożeniach związanych z inwestycjami z użyciem tzw. lewara lub inaczej dźwigni finansowej. Zastosowanie dźwigni finansowej pozwala pomnożyć kapitał do wykorzystania w handlu. Kapitał ten może służyć nie tylko do obrotu na rynku Forex, Futures i CFD. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości www.broker-check.pl zalecamy skonsultowanie się z niezależnym ekspertem i doradcą.

Opinie i analizy rynku przygotowane przez www.broker-check.pl

Wszystkie informacje, analizy, wyniki badań, testy, ceny i sprawozdania powinny być traktowane jako ogólny komentarz, nie jako porada inwestycyjna. www.broker-check.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe pośrednio lub bezpośrednio wynikające z jakichkolwiek opublikowanych informacji.

Ryzyko związane z inwestycjami online

Należy pamiętać, że korzystanie z internetowych programów handlowych lub usług brokerów internetowych, zawsze wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Są wśród nich np. problemy z oprogramowaniem, sprzętem lub połączeniem internetowym Nie możemy zagwarantować warunków pracy prezentowanych w ofertach brokerów notowanych na www.broker-check.pl. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za jakość połączenia internetowego, konfiguracje sprzętu lub łączność z brokerem. Nie jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienia, utraty połączenia lub zakłócenia, które mogą wystąpić podczas współpracy z jednym lub wieloma brokerami notowanymi na www.broker-check.pl.

Dokładność informacji

Zawartość naszej strony internetowej może ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Strona służy jedynie jako pomoc w podjęciu niezależnej i świadomej decyzji. www.broker-check.pl.net posiada skuteczne zabezpieczenia zapewniające, że wszystkie publikowane informacje są tak dokładne, jak to tylko możliwe. www.broker-check.pl nie może jednak zagwarantować dokładności informacji. www.broker-check.pl nie ponosi zatem odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opublikowane informacje.

Rozpowszechnianie  

Strona ta jest chroniona prawem autorskim i nie może być kopiowana w żadnej formie. Zawartość tej strony jest przeznaczona tylko dla osób znajdujących się w krajach, w których publikowane informacje nie wchodzą w konflikt z lokalnym prawodawstwem i przepisami.  Każdy użytkownik korzystający ze strony internetowej jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy publikowane treści oraz usługi świadczone przez stronę internetową są zgodne z lokalnym prawodawstwem i przepisami.