Handel transakcjami CFD – porównanie najlepszych dostawców

AvaTrade - Zalety w skrócie

  • Podlega Dyrektywie w sprawie Rynków instrumentów finansowych (MiFID)
  • Różne materiały szkoleniowe dla nowicjuszy
  • Konto demo
  • Aplikacja mobilna
Do Brokera

Ranking - Brokerzy CFD

1
10
2
8,1

Ranking

Dostawca

Nadzór

Min. depozyt

Criteria

Recenzja

1.

MiFID

400:1

Instrumenty bazowe :

Konto demo :

Mobilność :

Hedging (ochrona przed stratami) :

200

yes

yes

yes

2.

FCA

400:1

Instrumenty bazowe :

Konto demo :

Mobilność :

Hedging (ochrona przed stratami) :

100

yes

yes

yes

Ranking

Dostawca

Nadzór

Min. depozyt

Instrumenty bazowe

Konto demo

Mobilność

Język

Recenzja

1.

MiFID

400:1

200

yes

yes

2.

FCA

400:1

100

yes

yes

Czym są transakcje CFD?

Transakcje CFD nie są nowym trendem. Margin trading (handel walutą pod kaucję zabezpieczającą) został zapoczątkowany w Anglii na początku lat 90. Od tego czasu rozprzestrzenił się na inne państwa (m.in. kraje niemieckojęzyczne), gdzie nadal przyciąga nowych inwestujących. Możliwy jest handel wszystkimi najważniejszymi aktywami, takimi jak akcje, surowce, waluty i indeksy. Ze względu na wysoką dźwignię finansową, inwestorzy CFD mają bardzo dużą szansę na uzyskanie zysku z inwestycji. Jednakże, należy pamiętać by jeszcze przed rozpoczęciem handlu, szczegółowo zapoznać się z podstawami transakcji CFD.

 

Tło i charakterystyka transakcji CFD

Transakcje CFD (kontrakty na różnice) i bardziej tradycyjne produkty finansowe różnią się funkcjonalnością. Obrót papierami wartościowymi lub surowcami daje inwestującym szansę na zdobycie środków trwałych. Aktywa te mogą być wpłacone do banku lub za opłatą złożone na depozycie bankowym. Nie tyczy się to jednak transakcji CFD. Handel transakcjami CFD polega na kupnie kontraktów na różnice i spekulacji rozwoju ceny danego produktu. Handlowcy mogą wówczas zaoszczędzić na opłatach normalnie stosowanych przez banki lub depozyty bankowe. Umowy handlowe dają wiele korzyści i są obecnie jednym z najbardziej znanych instrumentów finansowych. Ten prosty i elastyczny typ handlu może być prowadzony przy wsparciu wielu różnych brokerów wykorzystujących pozagiełdowe platformy transakcyjne. Dodatkowo, inaczej niż w przypadku bardziej tradycyjnych instrumentów finansowych, inwestujący mogą skorzystać nie tylko ze wzrostu cen (‘go long’), ale także z ich spadku (‘go short’). Czynnik ryzyka oraz stopa zwrotu są nieco wyższe niż przy tradycyjnym handlu akcjami, aktywami funduszy lub ETF-ami, jako, że dostępna jest opcja dźwigni finansowej. Oznacza to, że inwestorzy mogą osiągnąć duże zyski przy stosunkowo niskim nakładzie inwestycyjnym. Z drugiej strony, wielu niedoświadczonych inwestorów lekceważy ryzyko związane z takimi transakcjami.

 

Aspekty prawne CFD

Kontrakty CFD pozwalają na handel różnymi aktywami. Inwestujący mogą też uczestniczyć w procesie rozwoju cen. Rzeczywista cena poszczególnych aktywów, takich jak akcje lub surowce, jest następnie wyświetlana w stosunku 1: 1. Handlując CFD, inwestorzy mogą korzystać z platformy internetowej udostępnionej przez ich brokera. Transakcje mogą być zawierane w czasie rzeczywistym za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką. Transakcje CFD są stosunkowo nieskomplikowane, a zrozumienie rządzących nimi zasad nie powinno zająć dużo czasu, co czyni ten typ handlu szczególnie odpowiednim dla początkujących inwestorów. Chociaż ceny są pod bezpośrednim wpływem cen na rynku odniesienia, kontrakty na różnice są produktami pozagiełdowymi. Z prawnego punktu widzenia sprzedaż CFD przebiega pomiędzy brokerem, a inwestorem. W związku z tym, istniejące prawa i obowiązki są ograniczone do właściwej płatności opierającej się na podstawie rozwoju cen każdego produktu. Nie ma obowiązku kupna lub sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, każdy broker może zaprojektować swoje transakcje CFD według własnego uznania. Nie ma jednolitej definicji czy wystandaryzowanej specyfikacji zamówienia. Handlowcy, którzy posiadają akcje z transakcjami CFD są wykluczeni z głosowania i nie są uprawnieni do otrzymywania dywidendy z odpowiednich firm.

 

Zalety i wady transakcji CFD

Handel CFD ma wiele korzyści, których nie oferują bardziej tradycyjne instrumenty finansowe. W rezultacie popularność transakcji CFD rośnie. Dzięki możliwości skorzystania z dźwigni finansowej, transakcje CFD pozwalają inwestorom osiągnąć duże zyski przy minimalnej kwocie inwestycji. Handlowcy muszą też przekazać brokerowi jedynie część inwestowanego kapitału.  Transakcje CFD pozwalają osiągnąć zysk z zarówno wzrastających, jak i spadających cen.  Nie podlegają one również ryzyku emitenta i są traktowane jak zwykłe depozyty bankowe. Wszystkie transakcje CFD są dodatkowo chronione przez przepisy o ochronie depozytów w nagłych przypadkach. Należy jednak pamiętać, że poza wszystkimi zaletami, CFD maja też wady. Przede wszystkim, nowicjusze i początkujący inwestorzy powinni dogłębnie zapoznać się ze specyfikacją transakcji CFD, zanim zaczną nimi handlować. Transakcje CFD są bardzo ryzykowne i mogą przynieść potencjalnie duże straty. Jeśli dojdzie również do obciążenia rezerw, transakcja może skończyć się stratą przewyższającą wartość inwestycji. Dostępne są jednak różne narzędzia zarządzania ryzykiem, mające na celu obniżenie ryzyka. Spready związane z CFD także są wyższe, niż te stosowane w obrocie giełdowym. Obecny nadzór i regulacje są znacznie słabsze niż przy obrocie giełdowym. CFD są również ograniczone w przypadku inwestycji długoterminowych. Jako, że inwestorzy deponują u brokera jedynie ułamek wartości transakcji, CFD przypominają formą pożyczki. Jeśli kupcy chcą utrzymać swoją pozycję CFD na dłużej niż jeden dzień, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Koszty te zależą od odpowiedniego aktywu i aktualnej stopy procentowej.

 

Jak działają transakcje CFD?

Handlowcy, którzy chcą rozpocząć handel transakcjami CFD, muszą jedynie spełnić kilka wymogów. Dobra znajomość branży transakcji CFD nie jest wymagana, jednakże jakakolwiek wiedza o obrocie akcjami, surowcami i innymi aktywami niewątpliwie bardzo się przyda. To właśnie dlatego CFD cieszą się w ostatnich latach tak dużą popularnością wśród nowych inwestorów. Do rozpoczęcia handlu wystarczy nieduży kapitał startowy oraz komputer lub urządzenie mobilne połączone z Internetem. Podstawą handlu transakcjami CFD jest platforma handlowa. Oznacza to, że by uzyskać dostęp do jednej z platform, należy nawiązać współpracę z brokerem. Następnie należy utworzyć konto handlowe i dokonać pierwszej wpłaty. Minimalna kwota pierwszej wpłaty, jak również rodzaj używanej platformy handlowej, zależy od brokera.

 

Duża rola platformy handlowej

Platformy dzielą się na te działające w przeglądarkach internetowych i takie, które wymagają zainstalowania odpowiedniego oprogramowania.  Platforma handlowa daje inwestującemu dostęp do różnych CFD oferowanych przez brokera. Liczba dostępnych akcji, surowców, indeksów i obligacji zależy zatem od używanej platformy handlowej. Handel transakcjami CFD odbywa się w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorcy nie mogą zakupić CFD u jednego brokera i sprzedać ich innemu. Posiadane pozycje muszą natomiast być umorzone lub zakończone przez odpowiedniego brokera. W zależności od platformy handlowej, inwestujący mogą również uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Jedną z najbardziej przydatnych spośród tych funkcji jest konto demo (konto testowe). Jest to szczególnie korzystne dla początkujących, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w handlu transakcjami w CFD. Konto testowe jest bezpłatne i pozwala przedsiębiorcom na handel w realnych warunkach, jednak bez konieczności inwestowania pieniędzy. W zależności od brokera, rachunek ten może być dostępny na stałe lub jedynie na krótki okres czasu.  Wielu dostawców opracowało nawet własne platformy handlowe dla urządzeń mobilnych. Inwestorzy mogą korzystać z aplikacji mobilnej na swoim smartfonie lub tablecie.

 

Szczegółowy opis funkcjonalności transakcji CFD z użyciem praktycznych przykładów.

Kontrakty różnicowe (CFD) nie należą do obrotu kontraktami, a co za tym idzie, nie mają daty ważności czy terminu zapadalności. CFD mogą być prowadzone bez żadnych ograniczeń czasowych. Kontrakty różnicowe kursów zostały opracowane przez banki UBS w stolicy Anglii, Londynie. Bankierzy szukali sposobu na obejście brytyjskiej opłaty skarbowej na akcje. Oplata ta była wymagana od każdej transakcji. CFD pozwoliły na handel pozagiełdowy. Jako, że transakcje CFD nigdy nie były zmieniane, inwestorzy nie muszą również płacić żadnej opłaty skarbowej. Wiele różnych aktywów może być przedmiotem obrotu z wykorzystaniem CFD, a procedura pozostaje taka sama, nawet w przypadku handlu innymi aktywami. Poniższy przykład (oparty na akcjach) szczegółowo pokazuje jak dokładnie działa handel transakcjami CFD.

Cena akcji spółki jest notowana na platformie Xetra jako 10 euro. Ta sama akcja jest następnie oferowana brokerowi jako CFD. Cena na platformie handlowej jest oznaczona jako równowartość 10 euro. Ponadto, broker wymaga wpłaty bezpieczeństwa (rezerwy) równoważnej 10% wartości transakcji. Przedsiębiorca decyduje o wzroście ceny (‘go long’) i inwestuje 1 euro. Kiedy tylko pieniądze zostaną zainwestowane, kontraktowa wartość akcji będzie odpowiadać ich rzeczywistej wartości. Jeżeli cena akcji wzrośnie o 10%, wartość kontraktu wzrośnie z 10 do 11 euro. Przy wartości inwestycji równej 1 euro, zysk wynosi 100%. W przypadku kiedy cena akcji spada o 10%, wartość spadnie o 1 euro. Znaczy to, że strata wynosi 100%. Ze względu na występujący tu efekt dźwigni finansowej, przedsiębiorcy mogą osiągnąć wysokie zyski, jak również ponieść duże straty. Wielkość odpowiedniej dźwigni finansowej wiąże się ze stosowanymi przez konkretnego brokera środkami bezpieczeństwa.   Zawsze jednak odpowiada odwrotności wartości korespondującej wpłaty zabezpieczającej. Niektórzy brokerzy dają inwestującym możliwość określenia wysokości dźwigni finansowej, podczas gdy inni dają wybór pomiędzy różnymi dźwigniami dostępnymi w ich ofercie.

 

Inwestorzy korzystają na minimalnych opłatach

CFD nie tylko są skonstruowane w prostszy sposób niż inne instrumenty handlowe, ale także wymagają mniejszych opłat. Większość brokerów, jeżeli pobiera jakąkolwiek opłatę, jest to jedynie niewielka opłata za usługę. Inwestorzy muszą tylko zapłacić koszty finansowe (pozycje trwające poza godzinami pracy rynku), spread (różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży) i konsolidację. Możliwe jest również, że struktura aktywów zmieni tuż przed kupnem lub sprzedażą. Oznacza to, że CFD, które w momencie zawierania transakcji są warte 10 euro, po pięciu sekundach mogą osiągnąć wartość 10,05 euro. Jeśli kupcy nie zauważą takiej zmiany i zaakceptują wyższą cenę CFD, będą musieli pokryć fluktuacje cen.

 

Czym można handlować?

Inwestorzy, którzy zdecydują się na handel transakcjami CFD, będą mogli cieszyć się dużym wyborem różnych produktów handlowych. CFD mogą być wymieniane przy użyciu wielu różnych klas inwestycyjnych. Obecnie dostępne aktywa obejmują waluty, surowce, obligacje, akcje, indeksy i kontrakty terminowe. Inwestorzy mają również możliwość równoczesnego uczestniczenia w różnych rynkach, podczas realizacji swoich strategii inwestycyjnych. Różnorodność aktywów jest jednym z głównych czynników wpływających na dużą popularność transakcji CFD. Dokładna liczba dostępnych aktywów zależy od wybranego brokera. Większość brokerów ma jednak w swojej ofercie najpopularniejsze aktywa. Jeżeli planuje się inwestowanie konkretnym aktywem, należy sprawdzić czy dany broker ma go w swojej ofercie.  Najwięksi brokerzy oferują wybór od 1000 do 1500 aktywów. Oznacza to, że żaden inwestor nie powinien mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego dla siebie aktywu.

 

Handel indeksami

Indeksy i akcje są specjalnymi instrumentami finansowymi służącymi do wyświetlania rzeczywistej wartości aktywów publicznie notowanych spółek. S&P 500 jest jednym z czołowych indeksów. Pozwala on poznać ceny akcji wielu znanych firm notowanych obecnie na największej giełdzie na świecie w Nowym Jorku. Jeśli cena akcji danej spółki wzrasta, jej cena na indeksie S&P 500 również wzrośnie. Istnieją także inne indeksy giełd na całym świecie, takie jak niemiecki Dax czy japoński NIKKEI.  Ponadto, istnieją indeksy, które pokazują ceny akcji mniejszych spółek.  Wybór dostępnych indeksów zależy od konkretnego brokera.  Najczęściej dostępnych jest 10-20 indeksów.

 

Handel akcjami

Obrót akcjami jest szczególnie popularny. Z tego powodu większość brokerów ma swojej w ofercie szeroki wybór akcji związanych z transakcjami CFD. Możliwy jest handel średnio 1000 różnymi akcjami z wielu krajów na całym świecie, także akcjami najbardziej znanych firm, takich jak: Apple, Google, Facebook, Volkswagen, Bayer, Mercedes i BMW.

 

Handel cennymi metali i surowcami

Istnieje również możliwość prowadzenia transakcji w wielu surowcach (takich jak gaz, olej, kawa, cukier, kukurydza i ryż) czy cennych metalach (takich jak złoto, platyna i srebro). — Dokładna liczba dostępnych aktywów różni się w zależności od wybranego brokera.

 

Handel parami walutowymi

Większość brokerów ma również w swojej ofercie szereg par walutowych jako aktywa zbywalne. Najpopularniejsze pary, które są tez istotne dla handlu na Forex, są dostępne w ofercie większości brokerów CFD. Ich dokładna liczba zależy od brokera i może wynieść nawet do 60. EUR/ USD i JPY/ USD są jednymi z najbardziej popularnych par. Ze względu na duża liczbę walut zbywalnych, coraz więcej inwestorów przechodzi z rynku Forex do transakcji CFD.

 

Handel ETF-ami i obligacjami

ETFy to obligacje indeksowane o szczególnych walorach Są one ze sobą połączone jednym obszarem lub regionem. MSCI Germany jest jednym z najbardziej znanych ETF-ów w Niemczech. Handlowcy mogą także inwestować w europejskie, amerykańskie lub japońskie kontrakty CFD. Eurex jest jedną z najbardziej znanych obligacji rządowych. ETF-y i obligacje rządowe nie cieszą się duża popularnością, a w związku z tym nie są oferowane przez każdego brokera.

 

Jak aktualności i wyniki wpływają na handel kontraktami CFD

Bycie na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku jest dla inwestorów niezwykle ważne, jako, że aktualności i wyniki mogą wpływać na ceny aktywów. Ropa naftowa jest jednym z najbardziej popularnych surowców, co jest związane z faktem, że czynniki polityczne mają na nią duży wpływ.  Czynniki te można łatwo śledzić i pomogą nawet niedoświadczonym przedsiębiorcom dokonać poprawnych spekulacji. Kiedy np. zostaje odkryte nowe źródło ropy naftowej podaż na ten surowiec wzrasta.  Prowadzi to zwykle do spadku cen ropy. W efekcie, większość inwestorów zdecydowałaby się w takiej sytuacji na otwarcie krótkiej pozycji (‘sell’). Ten przykład wyraźnie pokazuje zalety bycia na bieżąco z rynkiem.  Jeżeli inwestujący nie wiedziałby o odkryciu nowego złoża ropy, mógłby otworzyć pozycję długą (‘buy’) i w konsekwencji stracić zainwestowany kapitał.

 

Na co należy zwrócić uwagę handlując transakcjami CFD?

Handel transakcjami CFD jest stosunkowo nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia. Jednakże, istnieje kilka podstawowych rzeczy, o których inwestujący powinni wiedzieć. Realizowanie dużych dźwigni finansowych jest typowe dla handlu transakcjami CFD. Dlatego ważne jest, by wiedzieć jak działają marginesy bezpieczeństwa i dźwignie finansowe, aby odnieść długoterminowy sukces. Ponadto, od czasu do czasu będziesz też mieć do czynienia z obowiązkiem dokonania dodatkowej płatności lub uzupełnienia depozytu zabezpieczającego . Zaleca się więc inwestorom zapoznanie się z tymi dwoma zagadnieniami i ich potencjalnymi skutkami, jeszcze przed rozpoczęciem handlu.

 

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów dla handlowców. Daje ona możliwość użycia jedynie niewielkiej części kapitału własnego.  Handlowcy muszą jedynie wpłacić minimalną rezerwę bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do bezpośredniego zakupu aktywów, kiedy wymagana jest wpłata całej sumy. To jednak sprawia, że niektórzy inwestorzy lekceważą możliwe ryzyko. Nowicjusze i niedoświadczeni handlujący nie powinni wybierać opcji dźwigni finansowej, jako że jest to narzędzie przeznaczone dla inwestorów zainteresowanych transakcjami wysokiego ryzyka.  Wysokość dźwigni zależna jest od wybranego brokera. Zwykle dźwigni finansowa wynosi od 5: 1 do 200: 1. Niektórzy brokerzy dopuszczają również zastosowanie dźwigni finansowej o wartości aż do 400:1. Kwota ta, oczywiście, bezpośrednio wpływa na wysokość zysków, które mogą płynąć z kontraktów CFD połączonych z marginesem bezpieczeństwa. 100% kwoty marginesu bezpieczeństwa jest używane do uzyskania wartości, czyli tzw. dźwigni finansowej, która jest następnie prezentowana w procentach. Jest to również narzędzie służące do obliczania strat.

Przy inwestycji planowanej na np. 10 000 na jedną akcję, można wybrać pomiędzy opcją z lub bez dźwigni finansowej. Przy inwestycji bezpośrednio w odpowiedni aktyw, konieczna będzie wpłata całej wysokości transakcji tzn. 10 000 euro. Jeśli podejmie się decyzję o zastosowaniu dźwigni 10: 1, konieczne jest wpłacenie jedynie 100 euro kapitału własnego. Gdy cena akcji wzrośnie o 10%, sprzedając ją osiągnie się zysk o wysokości10 000 euro. Będzie to zysk w wysokości 100% w przypadku transakcji z dźwignią finansową lub w wysokości 10%, w przypadku bezpośredniej inwestycji. Transakcje CFD mają zarówno zalety, jak i wady. Handlowcy mogą korzystać z minimalnych kosztów zamówień i inwestycji kapitałowych, a osiągane wysokie zyski nie wymagają dużych inwestycji. Jednakże, wysoki czynnik ryzyka nie powinien być ignorowany, jako że można ponieść bardzo wysokie straty przy niskich inwestycjach (w tym przykładzie, strata 10 000 euro przy inwestycji 100 euro).

 

Margines bezpieczeństwa CFD i wezwanie do uzupełnienia depozytów zabezpieczających

Transakcje CFD są produktami stosującymi dźwignię finansową. Jeśli inwestorzy zdecydują się skorzystać z opcji dźwigni finansowej, są oni zobowiązani do złożenia u brokera marginesu bezpieczeństwa (rezerwy). Każdy broker wymaga tego typu zabezpieczenia. Wymagana kwota rezerwy będzie zależała od korespondującej ilości aktywów i inwestycji. Zainteresowani handlem indeksami zauważą, że większość kwot depozytu jest wyrażanych za pomocą procentu. Surowce, na przykład złoto lub srebro, wymagają wpłaty równej około 3%, podczas gdy w handlu akcjami zwykle wynosi ok. 5%. Jeśli transakcja kończy się stratą, broker zachowuje rezerwę bezpieczeństwa. Może się zdarzyć, że ze względu na dźwignię finansową, kwota zabezpieczenia nie będzie wystarczająca na pokrycie strat.  Wówczas broker ma prawo pobrać pozostałą kwotę z konta inwestora. Jeśli to nadal nie pokryje długu, broker wezwie do uzupełnienia depozytu.

 

Jak działa obciążenie rezerw?

Do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego dochodzi kiedy broker wymaga by zwiększyć rezerwy konta poprzez złożenie nowego kapitału. Wysokość tego wezwania zależy od odpowiadającego poziomu depozytu początkowego w korelacji z aktualną ceną aktywów.  Ze względu na zasady i warunki, broker ma prawo do całkowitego zamknięcia lub zmniejszenia do odpowiedniej kwoty, pozycji inwestora, któremu nie udało się uzyskać niezbędnego kapitału. Obciążenie rezerw oznacza, że handlujący, którzy stosując dźwignię finansową nie dokonują poprawnych spekulacji, mogą stracić dużo pieniędzy. Za pomocą odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem, inwestorzy mogą uniknąć dużej wysokości strat lub konieczności uzupełnienia kapitału.  Wielu brokerów oferuje tego typu narzędzia na swojej platformie transakcyjnej. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do zarządzania ryzykiem jest funkcja “Stop Loss” (‘zatrzymaj stratę’). Pozwala ono inwestorom na ustawienie limitu w przypadku spadku wartości. Po osiągnięciu tego limitu, ich pozycja handlowa jest automatycznie sprzedawana.

 

Jak znaleźć właściwego brokera CFD?

Transakcje CFD nie są sprzedawane poprzez giełdę, lecz na specjalnie opracowanych platformach handlowych. Oznacza to, że jeszcze przed rozpoczęciem handlu, należy wybrać odpowiedniego brokera, który będzie wymagał założenia konta. Proces rejestracji jest darmowy i zajmuje tylko kilka minut. Popularność transakcji CFD spowodowała, że w ostatnich latach na rynku pojawiło się wielu nowych brokerów. Obecnie dostępnych jest ponad 100 różnych anglojęzycznych brokerów. Tak duży wybór utrudnia nowicjuszom znalezienie profesjonalnego i najbardziej dla nich odpowiedniego brokera. Jednakże, istnieje szereg kryteriów, które mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji

 

Które kryteria są najważniejsze?

Wielu brokerów CFD bardzo stara się przyciągnąć nowych klientów i przekonać ich do założenia konta oferując bardzo korzystne warunki.  Oznacza to, że nie będą pobierać opłat transakcyjnych lub  zaoferują korzystne bonusy za depozyty. Oba te czynniki są ważne, ale nie koniecznie świadczą o profesjonalizmie brokera. Zaleca się raczej sprawdzenie gdzie znajduje się siedziba brokera. Profesjonalni brokerzy mają siedziby w UE, co wymaga przejścia ścisłej kontroli przez renomowaną instytucję nadzorczą, co niezaprzeczalnie chroni inwestycje. Te ważne czynniki są warte rozważenia przy podejmowaniu decyzji. Inwestorzy preferujący robić inwestycje w swoim języku ojczystym, powinni upewnić się, że broker oferuje taką właśnie usługę.  Warto również dowiedzieć się czy broker w jasny i łatwy do znalezienia sposób informuje o wysokości opłat, marginesu bezpieczeństwa i spreadu, a także o ofercie zbywalnych aktywów. Wielu nowych inwestorów z pewnością doceni również minimalne kwoty transakcji i dostępność konta testowego.  Czas oczekiwania na pomoc ze strony centrum obsługi klienta oraz możliwość korzystania z aplikacji internetowych są również czynnikami, które należy pod uwagę.

 

Siedziba i wizerunek brokera

Informację o tym gdzie znajduje się siedziba brokera można łatwo znaleźć na jego stronie internetowej. Brokerzy z siedzibami położonymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii i Austrii są szczególnie godni polecenia, jak że ich środki własne będą ulokowane w bankach niezależnie od finansów spółki. Organy nadzoru m.in. BaFin (Niemcy) lub FSA (UK), kontrolują pracę brokerów w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Oficjalna strona brokera jest doskonałym źródłem wiedzy dla potencjalnych klientów. Sposób w jaki brokerzy siebie prezentują wyraźnie pokazuje czy są amatorami czy profesjonalistami. Na przykład, nie jest dobrze widziane by broker z siedzibą w Niemczech oferował tylko informację w języku angielskim. Klienci powinni być w stanie szybko znaleźć informacje opisujące rodzaj identyfikacji wymagany do wypłacenia środków, a także jakie są dostępne metody wypłacania. Profesjonalny broker będzie mógł również udzielić informacji o długości procesu wypłaty i związanych z nim ograniczeniach.

 

Minimalne wymagania oraz duży wybór aktywów

Określone minimalne wymagania nie są korzystne dla początkujących inwestorów. Wysoki depozyt początkowy oraz brak konta testowego odstraszy większość nowych inwestorów.  Te ostatnie mogą być stosowane w celu sprawdzenia funkcjonalności platformy transakcyjnej brokera bez ryzykowania własnego kapitału. Najlepsze konta testowe są stale dostępne i pokazują ceny w czasie rzeczywistym. W przypadku CFD, im większa różnorodność dostępnych zbywalnych aktywów, tym lepiej. Ważne jest również by stawki prowizji i spready były utrzymane na rozsądnym poziomie. Dodatkową zaletą jest możliwość dostępu do platformy handlowej za pośrednictwem różnych mediów. Wielu z najbardziej znanych pośredników pozwala swoim klientom na korzystanie z platformy handlowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pobieranego oprogramowania oraz urządzenia przenośnego. Dzięki temu, inwestujący mogą być zawsze na bieżąco ze swoimi transakcjami z każdego miejsca na świecie.

 

Nasza porównywarka brokerów CFD pomoże w podjęciu świadomej decyzji

Po zdecydowaniu o preferencjach związanych z najważniejszych kryteriami, można rozpocząć dość żmudny proces wyboru najlepszego brokera. Po pierwsze, aby uzyskać wstępny obraz sytuacji, zaleca się zapoznanie ze stronami internetowymi różnych brokerów. Proces szukania brokera może być bardzo czasochłonny. Jednak z naszą porównywarką brokerów CFD, zarówno nowicjusze jak i doświadczeni inwestorzy mogą znaleźć najlepszego dla siebie brokera już w kilka minut. Przetestowaliśmy najbardziej znanych dostawców i poddaliśmy ich dokładnej ocenie.  W swoich badaniach wzięliśmy oczywiście pod uwagę wszystkie najważniejsze kryteria.  Jako, że każdy inwestor ma swoje preferencje, zaprojektowaliśmy naszą porównywarkę tak, by można ją było indywidualnie dostosować, dając każdemu inwestorowi możliwość wyszukiwania według wybranych kryteriów.  Spersonalizowane wyniki wyszukiwania mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji.